54/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2019 26/03/2019 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
246/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018 25/10/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
273/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2018 15/10/2018 UBND tỉnh Tải về
252/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 24/09/2018 UBND tỉnh Tải về
159/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 27/07/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
144/BC-CTK Tình hình kinh tế xã hội ước 6 tháng đầu năm 2018 27/06/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
114/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 27/05/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
86/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018 27/04/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
67/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2018 27/03/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
37/BC-CTK Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2018 26/02/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang