2187/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách Chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ hoặc khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(đợt 1/2018) 31/10/2018 UBND tỉnh Tải về
889/SXD Triển khai Thông tư 05/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng 10/08/2018 Sở Xây dựng Tải về
2858/UBND-NN Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát khối lượng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 08/08/2018 UBND tỉnh Tải về
61/NQ-HĐND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đền năm 2030 04/03/2018 HĐND tỉnh Tải về
481/QĐ-UBND Phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoán sản trên địa bàn tỉnh 12/03/2018 UBND tỉnh Tải về
552/UBND-NN Triển khai thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 09/02/2018 UBND tỉnh Tải về
140/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án "Điều tra, đánh giá, phân loại, và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải" 26/01/2018 Chính phủ Tải về
01/2018/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh TV 15/01/2018 UBND tỉnh Tải về
2263/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 01/12/2017 UBND tỉnh Tải về
39/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 05/12/2017 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  >>  >>

Về đầu trang