01/2019/TT-BNV Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức 24/01/2019 Bộ Nội vụ Tải về
02/2019/TT-BTP Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư 15/03/2019 Bộ Tư pháp Tải về
05/2019/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/03/2019 Bộ KH&ĐT Tải về
15/2019/QĐ-TTg Quyết định về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý 28/03/2019 Chính phủ Tải về
30/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 28/03/2019 Chính phủ Tải về
29/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 20/03/2019 Chính phủ Tải về
77/2018/NĐ-CP Quy định hổ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018 Chính phủ Tải về
26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 08/03/2019 Chính phủ Tải về
26/KH-UBND Triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/03/2019 UBND tỉnh Tải về
06/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân 12/03/2019 Chính phủ Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang