15/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 01/02/2019 Chính phủ Tải về
105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân 30/06/2016 Bộ LĐTB&XH,Bộ Quốc phòng,Bộ Công an Tải về
143/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 15/10/2018 Chính phủ Tải về
134/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện 29/12/2015 Chính phủ Tải về
115/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc 11/11/2015 Chính phủ Tải về
59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 10/05/2016 Bộ LĐTB&XH Tải về
33/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân 10/05/2016 Chính phủ Tải về
70/2008/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới 04/06/2008 Chính phủ Tải về
73/2006/QH11 Luật bình đẳng giới 29/11/2006 Quốc hội Tải về
18/2019/NĐ-CP Nghị định về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh 01/02/2019 Chính phủ Tải về
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >>  >>

Về đầu trang