4260/UBND-KGVX Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 14/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2260/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 13/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4152/UBND-KGVX Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 07/11/2018 UBND tỉnh Tải về
44/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018 09/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2116/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 29/10/2018 UBND tỉnh Tải về
2240/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh TV năm 2019 07/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4153/UBND-KGVX Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 07/11/2018 UBND tỉnh Tải về
06/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý, phát huy vai trò của báo chí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 02/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2187/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách Chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ hoặc khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(đợt 1/2018) 31/10/2018 UBND tỉnh Tải về
2150/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012-2020 31/10/2018 UBND tỉnh Tải về
<<  <  ...  15  16  17  18  19  ...  >>  >>

Về đầu trang