1762/UBND-KGVX Thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng"- hè năm 2019 trên địa bàn tỉnh 10/05/2019 UBND tỉnh Tải về
18/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019 10/05/2019 UBND tỉnh Tải về
1661/UBND-NN Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại chó trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/05/2019 UBND tỉnh Tải về
17/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019 04/05/2019 UBND tỉnh Tải về
766/VP-THNV Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC 03/05/2019 UBND tỉnh Tải về
16/LCT-UBND Lịch Công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 26/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1581/UBND-CNXD Triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 26/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1505/UBND-NC Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 26/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1497/UBND-KGVX Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 25/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1469/UBND-THNV Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa IX 24/04/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang