1077/UBND-THNV Triển khai, thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1061/UBND-KGVX Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1193/UBND-NC Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện 03/04/2019 UBND tỉnh Tải về
521/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 (điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh) 01/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1118/UBND-NN Phối hợp quản lý tàu cá Nam Định hoạt động tại tỉnh 29/03/2019 UBND tỉnh Tải về
490/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành giai đoạn 2014 - 2018 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1078/UBND-THNV Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
12/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 29/03/2019 UBND tỉnh Tải về
31/TB-VP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế -xã hội quý I, một số công tác trọng tâm, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh 26/03/2019 UBND tỉnh Tải về
466/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 21/03/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >>  >>

Về đầu trang