1078/UBND-THNV Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
12/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019 29/03/2019 UBND tỉnh Tải về
31/TB-VP Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Lâm tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế -xã hội quý I, một số công tác trọng tâm, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh 26/03/2019 UBND tỉnh Tải về
466/QĐ-UBND Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 21/03/2019 UBND tỉnh Tải về
478/QĐ-UBND Phê duyệt chỉ tiêu thu - nộp Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 26/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1037/UBND-NN Phối hợp quản lý tàu cá Thanh Hóa hoạt động tại tỉnh 26/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1032/UBND-KT Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 26/03/2019 UBND tỉnh Tải về
06/2019/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 22/03/2019 UBND tỉnh Tải về
1388/BYT-MT Triển khai thực hiện Đề án truyền thông và KHHĐ ứng phó với BĐKH của BYT 15/03/2019 Bộ Y tế Tải về
968/UBND-KGVX Tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Trà Vinh 21/03/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >>  >>

Về đầu trang