1813/UBND-NN Tập trung ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 17/05/2019 UBND tỉnh Tải về
846/QĐ-UBND Công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018 (Giai đoạn 2016-2020) 16/05/2019 UBND tỉnh Tải về
1785/UBND-THNV Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 16/05/2019 UBND tỉnh Tải về
1765/UBND-CNXD Khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà 14/05/2019 UBND tỉnh Tải về
1759/UBND-NN Phối hợp quản lý tàu cá Phú Yên hoạt động tại tỉnh 14/05/2019 UBND tỉnh Tải về
831/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh giao và sao lưu, phục hồi dữ liệu tập trung của tỉnh 14/05/2019 UBND tỉnh Tải về
791/QĐ-UBND Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 27/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1729/UBND-THNV Triển khai, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-VPCP ngày 27/4/2019 của văn phòng Chính phủ 27/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1762/UBND-KGVX Thực hiện "Chiến dịch những giọt máu hồng"- hè năm 2019 trên địa bàn tỉnh 10/05/2019 UBND tỉnh Tải về
18/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019 10/05/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang