1497/UBND-KGVX Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 25/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1469/UBND-THNV Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa IX 24/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1457/UBND-KGVX Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai 23/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1464/UBND-KGVX Tổ chức thực hiện "Tháng Nhân đạo" năm 2019 trên địa bàn tỉnh 24/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1446/UBND-KGVX Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS 23/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1463/UBND-THNV Chấn chỉnh công tác phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 24/04/2019 UBND tỉnh Tải về
668/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 22/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1396/UBND-NC Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 18/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1366/UBND-THNV Gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 17/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1395/UBND-NC Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính 18/04/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang