1446/UBND-KGVX Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS 23/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1463/UBND-THNV Chấn chỉnh công tác phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 24/04/2019 UBND tỉnh Tải về
668/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa kinh tế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 22/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1396/UBND-NC Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 18/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1366/UBND-THNV Gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia 17/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1395/UBND-NC Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính 18/04/2019 UBND tỉnh Tải về
41/TB-VP Ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 16/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1232/UBND-NC Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 05/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1227/UBND-NC Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 05/04/2019 UBND tỉnh Tải về
1077/UBND-THNV Triển khai, thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia 27/03/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang