Cỡ chữ: 10:07 AM,14/08/2018

Đêm Lễ hội Ok Om Bok và các hoạt động truyền thống

(Trực tiếp trên Đài PTTH tỉnh Trà Vinh)
- Thời gian: lúc 19g00 ngày 22/11/2018 (Thứ 5)
- Địa điểm: Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om

- Nội dung thể hiện:
+ Văn nghệ chào mừng
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
+ Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo
+ Phát biểu của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh
+ Nghi thức Lễ Cúng trăng
+ Tặng học bỗng cho học sinh Khmer
+ Diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om
+ Thả hoa đăng trong Ao Bà Om
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh và Công ty tổ chức sự kiện.Đua ghe Ngo
 (Trực tiếp trên Đài PTTH tỉnh TràVinh)
- Thời gian: lúc 13g30 ngày 21/11/2018 (Thứ 4)
- Địa điểm: Sông Long Bình, thành phố Trà Vinh
- Quy mô: Lễ hội đua ghe Ngo 2018 có quy mô cấp tỉnh, với 08 đội tham gia và dự kiến mời đội đương kim vô địch của tỉnh Sóc Trăng giao lưu
- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp với Ủy ban nhân dân các Huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Trà Vinh.Video

Tổng số người truy cập

Về đầu trang