Công bố thông tin Người phát ngôn của cơ quan, đơn vị (tính đến ngày 01/11/2016)


Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Người phát ngôn/Người được ủy quyền phát ngôn

Số điện thoại

Email

Văn phòng UBND tỉnh  Trà Vinh

Huỳnh Công Lập

Chánh Văn phòng

Người phát ngôn

0746.298.256

0907.257.699

hclap@travinh.gov.vn

UBND thành phố Trà Vinh

Nguyễn Bé Sáu

Chánh Văn phòng HĐND&UBND TPTV

Người phát ngôn

0919.8999.28

Nguyenbesau.tptv@yahoo.com.vn

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

Dương Thị Ngọc Thơ

Chủ tịch

Người phát ngôn

0919.896.080

ubndthixaduyenhai@gmail.com

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

Lưu Văn Nhạnh

Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Người phát ngôn

0743.834027

0907.212.414

 

Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần

Trần Hoàng Khải

Chủ tịch

Người phát ngôn

0907.171.100

 

Nguyễn Văn Lữ

Chánh Văn phòng HĐND &UBND

Người được ủy quyền phát ngôn

0932.848.075

 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú

Lê Hồng Phúc

Chủ tịch

Người phát ngôn

0907.133.777

lehongphuc962@gmail.com

Hà Phong Dũ

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0166.798.0199

nghiencuutonghoptc@gmail.com

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Hà Quốc Hẩm

Chủ tịch

Người phát ngôn

0918.185.235

Hqham235@gmail.com

Thái Thị Mỹ Dung

Chánh Văn phòng HĐND &UBND

Người được ủy quyền phát ngôn

0916.131.298

Thaidung80@gmail.com

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

Nguyễn Trường Giang

Chánh thanh tra

Người được ủy quyền phát ngôn

0918.528.290

truonggiang75ttra@yahoo.com

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Nguyễn Vĩnh Phúc

Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

Người phát ngôn

0743.501323

0913.819.935

 

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

Nguyễn Văn Tiến

Chánh Văn phòng

Người được ủy qyền phát ngôn

0743.882478

0903.339.456

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Văn Tửng

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.862.369

0919.363.773

tung02678@gmail.com

Sở Nội vụ

Lê Thanh Bình

Giám đốc

Người phát ngôn

0918513612

ltbinh.sonv@travinh.gov.vn

Nguyễn Trọng Nhân

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.852777

0913.187.656

ntnhan@travinh.gov.vn

Sở Tài chính

Lâm Quốc Việt

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.862457

0913739800

 

Sở Xây dựng

Lê Minh Tân

Giám đốc

Người phát ngôn

0913.891.144

lmtan@travinh.gov.vn

Ngô Nguyễn Cung Uyển

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0917.462.016

nncuyen@travinh.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Nam Tuấn

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.840.280

0918.704.594

nntuan@travinh.gov.vn

Sở Công Thương

Trần Quốc Tuấn

Giám đốc

Người phát ngôn

0743.853936

0913.666.397

tuantravinh@gmail.com

tqtuan@travinh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.854.503

0913.891.880

nntrung@travinh.gov.vn

Ban Dân tộc

Kiên Ninh

Trưởng ban

Người  phát ngôn

0126.691.3199

kninh@travinh.gov.vn

Sở Y tế

Cao Mỹ Phượng

Giám đốc

Người  phát ngôn

0743.866362

0918.872.612

Caomyphuong2004@yahoo.com

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đại Đức

Phó Giám đốc

Người phát ngôn

0743.867790

0913.891.057

daiducvhtt@gmail.com

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phan Văn Bé Tám

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0743.868770

0913.542.320

Betamtv79@yahoo.com.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thạch Tha Lai

Phó Giám đốc

Người phát ngôn

0743.863042

0942.771.329

thachthalaisgdtravinh.edu.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đỗ Văn Khê

Giám đốc

Người phát ngôn

0743.862289

0918.463.161

dovankhetv@gmail.com

Sở Giao thông và Vận tải

Phan Anh Quốc

Giám đốc

Người phát ngôn

0918.085.192

 vp.sgtvt.tv@gmail.com

Thanh tra tỉnh

Võ Văn Long

Phó chánh thanh tra

Người phát ngôn

0743.851.007

0919.501.007

 

Sở Tư pháp

Trần Thanh Khiết

Phó Giám đốc

Người phát ngôn

0939.590.222

khietskh@yahoo.com

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Trung Hiền

Giám đốc

Người phát ngôn

0913 812 322

trantrunghien5@gmail.com
tthien@travinh.gov.vn

Phạm Minh Truyền

Phó Giám đốc

Người được ủy quyền phát ngôn

0913 764 537

pmtruyen@vnn.vn
pmtruyen@travinh.gov.vn

Bùi Thị Thu Hòa

Chánh Văn phòng

Người được ủy quyền phát ngôn

0919 849 915

thhoa122@yahoo.com.vn
btthoa@travinh.gov.vn

Ban Quản lý Khu kinh tế

Trần Anh Dũng

Trưởng Ban

Người phát ngôn

01699239559

 

Phạm Văn Rê

Phó Trưởng ban

Người được ủy quyền phát ngôn

0919689555

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Trần Văn Khoảnh

Giám đốc

Người phát ngôn

0913.187.593

tvkhoanh@travinh.gov.vn

Lê Thanh Nhã

Trưởng Phòng Thông tin Báo chí-Xuất bản

Người được ủy quyền phát ngôn

0918.702.966

ltnha@travinh.gov.vn


 


 

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang