Công bố thông tin Người phát ngôn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh (tính đến 31/5/2017)

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH

(tính đến 31/5/2017)


S

T

T

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ E-mail

Ghi chú

Thành phố Trà Vinh

1

UBND phường 1

Lê Văn Khoắn

Phó Chủ tịch

0294.3852527

 

 

2

UBND phường 2

Hứa Phước Đại

Chủ tịch

0294.3862631

huaphuocdaitv@gmail.com

 

3

UBND phường 3

Phạm Thành Phước

Chủ tịch

0123.8046086

uybannhandanp3@gmail.com

 

4

UBND phường 4

Đặng Thị Thái Anh

Phó Chủ tịch

0294.3852633

0168.245.2907

 

 

5

UBND phường 5

Dương Ngọc Vân Tùng

Phó Chủ tịch

0294.3765006

0939.612299

dnvtung79@gmail.com

 

6

UBND phường 6

Trần Thị Thanh Lan

Phó Chủ tịch

02943.862430

0901.272327

 

 

7

UBND phường 7

Nguyễn Thị Ngọc Lệ

Chủ tịch

0913.339372

Nngocle84@gmail.com

 

8

UBND phường 8

Phan Văn Phước

Chủ tịch

0294.3842760

0918.417767

Phuocp8@yahoo.com

 

9

UBND phường 9

Mai Văn Bảnh

Chủ tịch

0919117897

 

 

10

UBND xã Long Đức

Hứa Văn Cẩn

Chủ tịch

0945672249

 

 

Thị xã Duyên Hải

11

UBND phường 1

Nguyễn Văn Triệu

Chủ tịch

0919481961

 

 

12

UBND phường 2

Nguyễn Văn Lánh

Chủ tịch

0919481979

 

 

13

UBND xã Long Toàn

Nguyễn Văn Ấn

Chủ tịch

0985303464

 

 

14

UBND xã Long Hữu

Trần Văn Ngoan

Chủ tịch

0919182949

 

 

15

UBND xã Hiệp Thạnh

Trần Văn Quốc

Chủ tịch

0907168949

 

 

16

UBND xã Trường Long Hòa

Phan Dương Nguyên

Chủ tịch

0916130803

 

 

17

UBND xã Dân Thành

Đào Văn Chính

Chủ tịch

0918134770

 

 

18

Võ Văn Dội

Phó Chủ tịch

0907935000

 

Người được ủy quyền phát ngôn

Huyện Cầu Kè

19

UBND xã An Phú Tân

Huỳnh Thanh Hải

Chủ tịch

0916925289

hthai@travinh.gov.vn

 

20

UBND xã Châu Điền

Thạch Vuône

Chủ tịch

01677310666

tvuone@travinh.gov.vn

 

21

UBND xã Hòa Ân

Mai Văn Be

Chủ tịch

01678285777

mvbe@travinh.gov.vn

 

22

UBND xã Hòa Tân

Nguyễn Lê Vinh

Chủ tịch

0949693659

nlvinh@travinh.gov.vn

 

23

UBND xã Ninh Thới

Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch

0984492787

ntliem@travinh.gov.vn

 

24

UBND xã Phong Thạnh

Lâm Thanh Tuấn

Chủ tịch

0973426960

lttuan@travinh.gov.vn

 

25

UBND xã Phong Phú

Khưu Chí Cường

Chủ tịch

0917588499

kccuong@travinh.gov.vn

 

26

UBND xã Tam Ngãi

Phạm Văn Kha

Chủ tịch

0901232489

pvkha@travinh.gov.vn

 

27

UBND xã Thạnh Phú

Nguyễn Hoàng Thương

Chủ tịch

0988892525

nhthuong@travinh.gov

 

28

UBND xã Thông Hòa

Lê Hoàng Lam

Chủ tịch

0939032932

lhlam@travinh.gov.vn

 

29

UBND thị trấn Cầu Kè

Diêu Thanh Tùng

Chủ tịch

0979900206

dttung@travinh.gov.vn

 

Huyện Cầu Ngang

30

UBND xã Hiệp Mỹ Đông

Huỳnh Minh Nhân

Chủ tịch

0294.3820364

0907.499.171

Xahiepmydong.caungang@gmail.com

 

31

UBND xã Thuận Hòa

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

0294.3825199

0917.823.571

xathuanhoa@travinh.gov.vn

 

32

UBND xã Mỹ Long Bắc

Võ Văn Náo

Chủ tịch

0294.3531059

0986276709

ubndmlb@gmail.com

 

 

33

UBND xã Trường Thọ

Trần Văn Trung

Chủ tịch

02943.821506

0916.570649

Trung74tran@gmail.com

 

34

UBND xã Thạnh Hòa Sơn

Châu Ngọc Quế

Phó Chủ tịch

02943.821103

0168.405.4189

vanphongubths@gmail.com

 

35

UBND xã Mỹ Long Nam

Nguyễn Văn Dài

Chủ tịch

0294.3829047

0169.367.1640

mlongnamcntv@yahoo.com.vn

 

36

UBND thị trấn Cầu Ngang

Dương Phú Hữu

Phó Chủ tịch

0294.3825043

0969.128.287

Phuhuu.ttcn@gmail.com

 

37

UBND xã Mỹ Hòa

Dương Văn Toán

Phó Chủ tịch

0294.3825321

0165.4770773

nhnhanh@travinh.gov.vn

 

38

UBND thị trấn Mỹ Long

Nguyễn Văn Đàn

Chủ tịch

0294.3829136

0919767728

ubndthitranmylong@gmail.com

 

39

UBND xã Kim Hòa

Trần Minh Tâm

Chủ tịch

02943.826123

0939432820

ubndkimhoa@gmail.com

 

40

UBND xã Long Sơn

Lê Hùng Nhân

Chủ tịch

0294.3825181

0919.150.939

ubxalongson@gmail.com

 

41

UBND xã Hiệp Mỹ Tây

Trần Minh Chí

Chủ tịch

0294.382313

0985.872.481

Nguyenvanngay1988@gmail.com

 

42

UBND xã Nhị Trường

Bùi Văn Cuôi

Chủ tịch

0294.3720666

0162.839.3836

ubndnhitruong@gmail.com

 

43

UBND xã Hiệp Hòa

Trần Văn Viễn

Chủ tịch

0294.3826035

0978.761.139

ubndxhh@gmail.com

 

44

UBND xã Vinh Kim

Nguyễn Hữu Trí

Chủ tịch

0294.3827141

0919.563.256

aicovinhkim@gmail.com

 

Huyện Duyên Hải

45

UBND xã Đôn Xuân

Trầm Trường Sơn

Chủ tịch

02943.876289

0907.078.786

ubndxadonxuan@gmail.com

 

46

UBND xã Đôn Châu

Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch

02943.776023

0984842106

ubdonchau@gmail.com

 

47

UBND xã Ngũ Lạc

Nguyễn Thị Nhơn Hòa

Chủ tịch

02943.838022

0919.480.466

ubndxangulac@yahoo.com.vn

 

48

UBND xã Đông Hải

Lữ Minh Tâm

Phó Chủ tịch

02943.737123

01222.293557

ubndxdonghai@gmail.com

 

49

UBND thị trấn Long Thành

Đặng Văn Mười

Chủ tịch

02943.837027

0977.377478

thitranlongthanh@yahoo.com.vn

 

50

UBND xã Long Khánh

Huỳnh Văn Lượm

Phó Chủ tịch

02943.922.222

0915504773

ubndxalongkhanh@gmail.com

 

51

UBND xã Long Vĩnh

Trịnh Văn Đối

Phó Chủ tịch

02943.830.023

01688.355884

ubxalongvinh@gmail.com

 

Huyện Càng Long

52

UBND xã Đức Mỹ

Nguyễn Thị Lệ

Chủ tịch

02943.889022

0967.667733

nguyenthilexaducmy@gmail.com

 

53

UBND xã Huyền Hội

Phạm Văn Thân

Phó Chủ tịch

0924.3552112

Phamvanthan3@gmail.com

 

54

UBND xã An Trường A

Nguyễn Văn Em

Chủ tịch

0924.3887775

0169.5896683

Nguyenvanem78@gmail.com

 

55

Lê Hoàng Thương

Phó chủ tịch

0944.324958

lehoangthuong@gmail.com

 

56

UBND thị trấn Càng Long

Cao Văn Đước

Phó Chủ tịch

02943.882012

01664.247272

Caovanduoc79@gmail.com

 

57

UBND xã Tân Bình

Bùi Minh Trí

Phó Chủ tịch

02943.580029

0986.902674

minhtribcl@gmail.com

 

58

UBND xã Mỹ Cẩm

Trần Thiên Nam

Chủ tịch

02943.542051

0907.517288

 

 

59

UBND xã Tân An

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch

02943.886184

0979.171464

vpubndtanan@gmail.com

 

60

UBND xã Bình Phú

Nguyễn Văn Hòa

Chủ tịch

02943.888139

0916.109198

hcaxabinh@gmail.com

 

61

UBND xã Đại Phúc

Hồ Việt Trung

Chủ tịch

02943.880648

0974414499

ubnddaiphuc@gmail.com

 

62

UBND xã Đại Phước

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

0913181709

ubnddaiphuoc@gmail.com

 

63

UBND xã Nhị Long

Nguyễn Ngọc Lạng

Chủ tịch

02943.881124

0984.727723

 

 

64

Lý Thanh Danh

Phó Chủ tịch

0978.035797

 

Người được ủy quyền phát ngôn

65

UBND xã Phương Thạnh

Huỳnh Thanh Phong

Phó Chủ tịch

02943.880001

pbnvubndphuongthanh@gmail.com

 

66

UBND xã Nhị Long Phú

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch

0913.812.298

ubndxanhilongphu@gmail.com

 

67

UBND xã  An Trường

Nguyễn Văn Bé Em

Chủ tịch

0932.828237

 

 

Huyện Trà Cú

68

UBND thị trấn Trà Cú

Võ Thanh Bình

Chủ tịch

0978.685.686

binhvo2017@gmail.com

 

69

UBND thị trấn Định An

Trang Văn Ngào

Chủ tịch

0986.546.108

vpubndttda.2015@gmail.com

 

70

UBND xã Ngọc Biên

Trần Thị Hồng Thủy

Chủ tịch

01689.760.939

vanphongubndngocbien@gmail.com

 

71

UBND xã Hàm Giang

Thạch Ngọc Thạch

Phó Chủ tịch UBND

01655.926.757

 

Người được ủy quyền phát ngôn

72

UBND xã Thanh Sơn

Tăng Nhiên

Chủ tịch UBND

0949.622.525

 

 

73

UBND xã Kim Sơn

Trầm Thị Sa Nên

Chủ tịch

0983.610.470

kimson676171@gmail.com

 

74

UBND xã Tân Sơn

Lý Thành Trung

Chủ tịch

0919.827.666

vpubtanson@gmail.com

 

75

Thái Thanh Tú

Phó Chủ tịch

0989.100.171

Người được ủy quyền phát ngôn

76

UBND xã Lưu Nghiệp Anh

Kim Xiênl

Chủ tịch

0939.422.814

kimxienl@gmail.com

 

77

Sơn Nê

Phó Chủ tịch

0943.871.144

sonnenews@yahoo.com

Người được ủy quyền phát ngôn

78

UBND xã Đại An

Đồ Văn Dưng

Phó Chủ tịch

0976.052.333

dvdung.tracu@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

79

UBND xã Tập Sơn

Tăng Duy Thái

Chủ tịch

0988.797.181

tangduythai@gmail.com

 

80

UBND xã Long Hiệp

Hà Phước Hưởng

Chủ tịch

0963.093.063

hahuonglh@gmail.com

 

81

Kim Bảy Ly

Phó Chủ tịch

0939.671.121

kimbayly1988@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

82

UBND xã Phước Hưng

Châu Thành Đô

Chủ tịch

0949.188.577

 

 

83

UBND xã An Quãng Hữu

Nguyễn Thành Nghiệp

Chủ tịch

0917.917.029

thanhnghiep1979@gmail.com

 

84

UBND xã Hàm Tân

Liêng Phước Thiện

Chủ tịch UBND

0988.380.790

ubndxahamtan@gmail.com

 

85

Cao Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND

0917.165.374

Người được ủy quyền phát ngôn

86

UBND xã Ngãi Xuyên

Lê Thị Vui

Phó Chủ tịch

0977.707.637

ubndngaixuyen@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

87

UBDN xã Tân Hiệp

Sơn Phong

Chủ tịch

0975.799.393

 

 

88

UBND xã Định An

Nguyễn Minh Tân

Phó Chủ tịch

0979.603.487

vanphongubndxadinhan@gmail.com

 

Huyện Châu Thành

89

UBND xã Phước Hảo

Lê Thị Kiều Ngân

Phó Chủ tịch

0983242480

ltkngan@travinh.gov.vn

 

90

UBND xã Lương Hòa A

Trần Minh Thiện

Chủ tịch

02943.896705

0939005850

 

 

91

UBND xã Hưng Mỹ

Đoàn Văn Bính

Chủ tịch

0916130690

dvbinh@travinh.gov.vn

 

92

Nguyễn Văn Hậu

Phó Chủ tịch

0916093584

nvhau@travinh.gov.vn

Người được ủy quyền phát ngôn

93

UBND xã Lương Hòa

Phan Văn Oanh

Chủ tịch

02943.898201

01246531286

aonhphanvan@yahoo.com

 

94

UBND xã Long Hòa

Huỳnh Quốc Vũ

Chủ tịch

02943.799102

ubndlonghoa@yahoo.com

 

95

UBND xã Đa Lộc

Tiền Ngọc Trung

Chủ tịch

01229170817

Tienngoctrung1982@gmail.com

 

96

Thạch Trúc Ly

Phó Chủ tịch

0976995997

Tuclydl1976@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

97

UBND xã Nguyệt Hóa

Lâm Hữu Tùng

Phó Chủ tịch

 

lamhuutungpct@gmail.com

Người được ủy quyền phát ngôn

98

UBND xã Song Lộc

Nguyễn Chí Hiệp

Chủ tịch

02943.897117

0907307996

ubndsxaongloc@gmail.com

 

99

UBND thị trấn Châu Thành

Kiến Hoàng Thiện

Phó Chủ tịch

0988256152

 

 

100

UBND xã Mỹ Chánh

Dương Huy Bảo

Chủ tịch

02943.891056

0909569602

 

 

101

UBND xã Hòa Thuận

Lê Văn Hoàng

Chủ tịch

0919900798

 

 

102

UBND xã Thanh Mỹ

Võ Minh Tuấn

Phó Chủ tịch

 

 

 

103

UBND xã Hòa Minh

Nguyễn Ngọc Hiến

Phó Chủ tịch

0987730578

 

 

104

UBND xã Hòa Lợi

Thái Thanh Bình

Phó Chủ tịch

 

 

 

Huyện Tiểu Cần

105

UBND thị trấn Tiểu Cần

Phạm Văn Hùng

Chủ tịch

0919194502

 

 

106

UBND thị trấn Cầu Quan

Nguyễn Văn Khanh

Chủ tịch

02943.824144

ubndcauquan@gmail.com

 

107

UBND xã Phú Cần

Thạch Hoàng Nam

Phó Chủ tịch

0936035313

Babuoi1980@gmail.com

 

108

UBND xã Ngãi Hùng

Võ Quốc Toàn

Chủ tịch

02943.618004

0916304135

Voquoctoan135@gmail.com

 

109

UBND xã Hiếu Trung

Nguyễn Thanh Hà

Phó Chủ tịch

02943.619115

ubndhieutrung@gmail.com

 

110

UBND xã Long Thới

Trần Văn Hạnh

Chủ tịch

0915779084

tranvanhanhublt@gmail.com

 

111

UBND xã Hiếu Tử

Lâm Văn Hiếu

Chủ tịch

0939660799

 

 

112

UBND xã Tân Hòa

Dương Văn Thẳm

Chủ tịch

0939660895

Ubndxatanhoa123@gmail.com

 

113

UBND xã Tập Ngãi

Nguyễn Minh Tâm

Chủ tịch

02943.618455

0939434839

 

 

114

UBND xã Hùng Hòa

Lê Thanh Cường

Phó Chủ tịch

0907242018

 

 


 


 

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang