Cỡ chữ: 07:59 PM,05/03/2019

Trà Vinh xây dựng tài liệu tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều ngày 28/2, tại UBND tỉnh Trà Vinh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng chủ trì hội nghị thông qua dự thảo tài liệu tuyên truyền hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; và đề xuất phương án thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Quang cảnh Hội nghị.

Tài liệu tuyên truyền hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh chủ yếu hướng tới 2 nhóm đối tượng chính là hộ kinh doanh gia đình và các cá nhân đang có nhu cầu khởi nghiệp để phát triển lên doanh nghiệp. Việc xây dựng tài liệu tuyên truyền nhằm giúp cho người dân thấy rõ lợi ích khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, thông qua nhiều chính sách ưu đãi và những lợi ích từ hỗ trợ chung liên quan đến thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và cả vấn đề mở rộng thị trường.


Để người dân hiểu và nắm rõ những ưu đãi khi phát triển lên doanh nghiệp theo hình thức này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng đề nghị các sở ngành liên quan và tổ tư vấn biên soạn tài liệu hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần tập trung làm rõ hai mặt thuận lợi và khó khăn khi phát triển lên doanh nghiệp để giúp người dân giải tỏa áp lực về mặt tâm lý. Nhất là, tập trung khảo sát các hộ đủ điều kiện phát triển lên doanh nghiệp; đồng thời, cụ thể hóa các chính sách miễn giảm khi phát triển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, xây dựng các chính sách đăng ký hỗ trợ nhãn hiệu và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.


Cũng tại đây, các đại biểu đã đề xuất phương án thành lập Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định 38 của Chính phủ. Theo Nghị định, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ Quỹ. Để hướng tới thành lập Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng cho biết: tỉnh sẽ tìm doanh nghiệp có uy tín và năng lực làm đầu mối để tổ chức thành lập quỹ này và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy quá trình khởi nghiệp sáng tạo cho địa phương.                                                          Thực hiện: Ngọc Hồng


Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang