Cở chữ: 08:39 PM,22/03/2019
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Duyên Hải

Ngày 20/3/2019, tại Duyên Hải, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh do ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Long Khánh

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh kiểm tra tại xã Long Khánh

  Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia xã Long Khánh cho biết, thời gian qua đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp; nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, của xã đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Tính đến nay, xã đã đạt được 14/19 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 2: Giao thông; Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 10: Thu nhập; Tiêu chí số 11: Hộ nghèo; Tiêu chí số 16: Văn hóa.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đề nghị: Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Duyên Hải cần tăng cường hơn nửa trong việc chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành liên quan hỗ trợ, giải quyết tồn tại vướng mắc, với quyết tâm cao nhất, đưa xã Long Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng đúng lộ trình./.

                                                                     Quốc Khởi

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang