Lân - Sư - Rồng

 

Cũng như các dân tộc phương Đông khác, trong đời sống tinh thần người Việt, Lân - Sư - Rồng là những vật linh, tượng trưng cho sự hùng cường, cho buổi thái bình thịnh trị. Do vậy, trong những dịp lễ tết, đình đám, hiếu hỉ không thể thiếu  màn múa Lân - Sư - Rồng rộn rã, sôi động.

Tuyệt kỹ của nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng là “Lân lên mai hoa thung”, “Sư thượng lâu đài đoạt bửu”, “Lân - Sư hí cầu”, “Long vân phó hội”… trên nền trống  trận thôi thúc, giục giã.

Đội Lân - Sư - Rồng Trung tâm Văn hoá Thông tin Trà Vinh vốn là đơn vị khá  nổi tiếng ở Nam bộ về loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo này.

 

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang