Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định ban hành quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 07/01/2018 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo “Nghị quyết ban hành chính sách hổ trợ về giá thuê mặt bàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Nghị quyết UBND tỉnh Trà Vinh 07/01/2018 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng Viettel Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 04/01/2018 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Thông tin những trường hợp đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh Trà Vinh Hồ sơ UBND tỉnh Trà Vinh 28/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 21/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định về việc quy định trình tự, thủ tục xử lý đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 16/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai năm 2018 Danh sách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh 15/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 14/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 07/12/2017 Tải về
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động mạng VNPT Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 27/11/2017 Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang