Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết UBND tỉnh Trà Vinh 16/06/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 13/06/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương lao động Danh sách UBND tỉnh Trà Vinh 24/05/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết về việc Quy định cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 10/06/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định Ban hành Quy chế Thu nhập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 09/06/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 07/06/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương lao động Danh sách Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) 14/05/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 18/05/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự Nghị quyết phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 12/05/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 12/05/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang