Lấy ý kiến nhân dân về Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 20/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 20/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án hỗ trợ lương tăng thêm cho cán bộ, viên chức dang công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Trà Vinh Đề án UBND tỉnh Trà Vinh 20/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Đề án Cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thức ăn đường phố và xây dựng phố ẩm thực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019-2021. Đề án UBND tỉnh Trà Vinh 20/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hổ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 19/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 14/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ táng tập trung vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh 14/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 12/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về “Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hổ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” Tờ trình UBND tỉnh Trà Vinh 30/09/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tình Trà Vinh” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 28/09/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang