Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Về việc sữa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 19/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch "Đảm bảo kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng virút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2019 - 2020" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 16/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 15/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 Quyết định Sở Tài Chính tỉnh Trà Vinh 09/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về danh sách đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhì (Trường ĐHTV). Danh sách Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh 16/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Nghị quyết về việc sữa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giao đoạn 2014 - 2020 Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 01/12/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 2018 Báo cáo UBND tỉnh Trà Vinh 29/10/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 24/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết về việc sữa đổi, bổ sung Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 19/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng ba. Danh sách UBND tỉnh Trà Vinh 01/11/2018 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang