Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp các tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc Tết

[13/02/2018]

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đại diện các tổ chức tôn giáo có Ban Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, Ban đại diện Hội thánh Cao đài Ban Chỉnh đạo, Ban đại diện hội thánh Cao đài Tây Ninh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Chi hội Tin Lành đến thăm, chúc tết Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đón tiếp đoàn gồm các đồng chí lãnh đạo và các Trưởng, Phó phòng, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỳ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

[27/03/2017]

Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2017, tại hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công đoàn cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức cơ quan nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Cụ thể hóa nội dung đỡ đầu xã Kim Sơn

[19/12/2016]

Hưởng ứng Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về phát động tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh”, là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Kim Sơn (đơn vị do Ban Dân vận Tỉnh ủy đỡ đầu) chọn xây dựng mô hình ““Dân vận khéo” trong nâng chất lượng sinh hoạt của Chi hội nông dân ấp Bãi Xào Chót, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú”. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

[31/10/2016]

Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân vận (kể cả công tác dân tộc, tôn giáo); có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình về công tác dân vận; phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong Nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh; giúp cấp ủy nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng ở địa phương. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy còn được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

[31/10/2016]

Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân vận (kể cả công tác dân tộc, tôn giáo); có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình về công tác dân vận; phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong Nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh; giúp cấp ủy nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng ở địa phương. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy còn được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức

[31/10/2016]

Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu Tỉnh ủy về công tác dân vận (kể cả công tác dân tộc, tôn giáo); có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình về công tác dân vận; phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình, tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong Nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh; giúp cấp ủy nắm tình hình và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng ở địa phương. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy còn được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo. 

Tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận

[18/10/2016]

Cụ thể hóa nhiệm vụ đỡ đầu xã Kim Sơn huyện Trà Cú theo Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 04/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã, phường”, Kế hoạch số 01-KH/BDVTU, ngày 02/11/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Về việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và công tác dân tộc-tôn giáo cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2016”; trên cơ sở tình hình cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp Đảng ủy xã Kim Sơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh: 6 tháng đầu năm 2016 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

[31/05/2016]

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 18/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực tế trong hoạt động cơ quan trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt một số kết quả nổi bật.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

[30/05/2016]

Thực hiện Công văn số 208-CV/BTCTU, ngày 21/4/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (2011-2015)”, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình, kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng như sau: 

Trao đổi, thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận năm 2016

[17/05/2016]

Nhằm đảm bảo công tác tập huấn đạt yêu cầu theo Kế hoạch số 01-KH/BDVTU, ngày 02/11/2015 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và công tác dân tộc-tôn giáo năm 2016”, sáng ngày 13/5/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp với Đảng ủy Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Ban Dân vận huyện-thị-thành ủy trao đổi, thống nhất việc tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận và dân tộc, tôn giáo năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang-TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. 

123

Tổng số người truy cập