Thành phố Trà Vinh với phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017

[13/02/2018]

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐ, ngày 14/8/2015 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Kế hoạch số 18-KH/BDVTU, ngày 29/3/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017”, Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 07/9/2015 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà vinh “Về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015-2020”, Kế hoạch số 14-KH/BCĐ, ngày 09/3/2017 “Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh năm 2017” kết hợp với nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” và rà soát, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” đang có trên địa bàn, Ban Dân vận Thành ủy-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh xây dựng Kế hoạch số 15-KH/BDV, ngày 24 tháng 4 năm 2017 “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh năm 2017”; tham mưu Thành ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố Trà Vinh giai đoạn 2015 – 2020; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua, phát động thi đua, đăng ký xây dựng mô hình, định hướng mô hình “Dân vận khéo” phải góp phần giải quyết khó khăn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Năm 2017, các ngành đã đăng ký xây dựng 89 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó, có 20 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 46 mô hình trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, 18 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh và 05 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Một số mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực:

Huyện Châu Thành với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

[29/01/2018]

Triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Nghị quyết năm 2017 của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, quyền làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy, các chính sách về dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Nhân dân phấn khởi với các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; các chính sách ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất,…   

Công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2017

[29/01/2018]

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và triển khai Nghị quyết năm 2018; tại hội nghị đánh giá việc thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 của Đảng ủy đạt được những kết quả như sau:

Phòng PV-28 Công an tỉnh "khéo" vận động, tập hợp thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự

[20/11/2017]

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng tình hình an ninh trật tự nhìn chung có nơi có lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự thường xuyên xảy ra gây bức xúc trong Nhân dân. 

"Đồng tiền vàng" của Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Da

[20/11/2017]

Với tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách” kết hợp với phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Chi hội Cựu chiến binh ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh đã vận động thành lập một hình thức quỹ giúp đỡ hội viên lúc khó khăn, bệnh tật mang tên “Đồng tiền vàng”.

Câu lạc bộ giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến ấp Bảy Xào Giữa xã Kim Sơn

[20/11/2017]

Xã Kim Sơn, huyện Trà Cú xây dựng và sẽ hoàn thành xã văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huy động các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất khang trang, đường nhựa và đal hóa tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình. 

Thạnh Phú vận động Nhân dân làm hàng rào cây xanh góp phần bảo vệ môi trường

[20/11/2017]

Cây xanh là “lá phổi” của môi trường. Trồng nhiều cây xanh sẽ giảm khí độc hại bị thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn. Trồng nhiều cây xanh để giúp người dân giảm bớt thiệt hại do thiên tai mang lại. Xã Thạnh Phú xây dựng nông thôn mới đã triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường bằng mô hình “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân làm hàng rào xanh góp phần bảo vệ môi trường.

Cách làm sáng tạo từ các "mô hình" của đoàn thể xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần

[06/11/2017]

Tân Hùng là xã vùng nông thôn thuộc huyện Tiểu Cần, Nhân dân trong xã sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư; tình hình an ninh trật tự xã hội ổn định; hệ thống chính trị được xây dựng theo hướng trong sạch vững mạnh. Nhìn chung đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao nhiều mặt; xã có 9 ấp, tổng số dân là 2.368 hộ, với 8.816 nhân khẩu, dân tộc Khmer có 982 hộ với 3.650 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 41,50% so với tổng số dân; có 5 đoàn thể chính trị và 03 hội quần chúng với 61 chi hội, 288 tổ hội; tổng số đoàn viên, hội viên là 5.851 (trong đó, Phụ nữ: 1.574, Nông dân: 1.045, Đoàn thanh niên: 131, Cựu chiến binh: 291, Chữ thập đỏ: 653, Người cao tuổi: 789, Khuyến học: 1.367), chiếm tỷ lệ 89,29% so với tổng số dân trong độ tuổi tập hợp; tổng số đoàn viên, hội viên nghèo là 83, chiếm tỷ lệ 3,5% so với tổng số đoàn viên, hội viên của đoàn thể xã.

Khảo sát mô hình Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[20/10/2017]

Thực hiện Công văn số 336-CV/TU, ngày 05/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 06-CV/BCĐ, ngày 11/9/2017 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh “Về việc khảo sát, chọn mô hình hay, mang tính đột phá trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” để nhân rộng” và theo tinh thần Thông báo số 151-TB/BDVTU, ngày 18/9/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Lịch khảo sát thực tế mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương”, trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ ngày 21/9/2017 đến ngày 02/10/2017, Tổ khảo sát đánh giá mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm Tổ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh làm Tổ phó, Trưởng phòng và chuyên viên Phòng dân vận trong các cơ quan nhà nước làm thành viên đã đến khảo sát đánh giá mô hình thực Quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Trà Vinh.

Huyện Càng Long tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017

[20/10/2017]

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy Càng Long tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017. Đây là hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 trên địa bàn huyện Càng Long. Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 của huyện đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

12345...

Tổng số người truy cập