Cở chữ: 09:00 AM,31/03/2016
Trà Vinh, qua một năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kết luận Số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hoạt động đạt một số kết quả nổi bật.


Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Trà Vinh

Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung một số việc trọng tâm như: Thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh, xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và các sở, ngành,… tạo hiệu quả thiết thực trong công tác tập hợp, vận động nông dân giai đoạn hiện nay, phát huy vai trò chủ động đề xuất cấp ủy của các ngành trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án; hệ thống chính trị có sự đồng thuận cao, tạo động lực về tinh thần cho nông dân an tâm phát triển sản xuất và đóng góp nguồn lực để xây dựng nông thôn. Hoạt động của các cấp hội ở cơ sở có bước phát triển, thường xuyên tạo điều kiện giúp các chi, tổ hội hoạt động và sinh hoạt đúng theo tinh thần Công văn 243 của Tỉnh ủy, qua đó, vị thế và vai trò của tổ chức hội được nâng cao, ngày càng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới.  

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã tổ chức các lớp nghề ngắn hạn gồm: nuôi heo, bò, trồng lúa năng suất cao, nuôi tôm sú; phối hợp các ngành chức năng và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố khảo sát nhu cầu học nghề và phối hợp thực hiện công tác dạy nghề, chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân; tổ chức được 130 lớp dạy nghề với 3.417 học viên. Qua học nghề, giúp 2.520 người có việc làm, phần đông tự tạo việc làm, ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, từ đó góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh hiện có 12,355 tỷ đồng, tăng 4,358 tỷ đồng so với năm 2014 (trong đó, vốn Trung ương Hội ủy thác 7,950 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 1,4 tỷ đồng, nguồn huyện, xã vận động được 881,953 triệu đồng). Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã đầu tư 37 dự án cho 708 hộ hội viên nông dân vay nuôi bò thịt, bò sinh sản, trồng lúa và trồng hoa kiểng, địa bàn đầu tư chủ yếu là các xã xây dựng nông thôn mới nhằm giúp các địa phương có thêm nguồn lực để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố còn đầu tư 24 mô hình sản xuất từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện và cơ sở vận động cho 177 hộ hội viên thực hiện. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và tham dự sinh hoạt với tổ vay vốn, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra, nhìn chung các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả đồng vốn; nộp phí và tham gia sinh hoạt tổ đúng định kỳ. Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 120 cán bộ hội các cấp, 02 lớp tập huấn cho 52 cán bộ ở các địa bàn có dự án đầu tư trong năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên tạo điều kiện để các cấp hội và hội viên nông dân tham gia xây dựng, giám sát quá trình thực thi quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; tăng cường tham mưu cấp ủy chỉ đạo chính quyền, địa phương phối hợp và lấy ý kiến của cán bộ hội và hội viên nông dân trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội thông qua các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên địa bàn nông thôn, thực hiện cánh đồng lớn, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; bố trí sử dụng đất phù hợp; tham gia quy hoạch, giám sát việc thực hiện các công trình, dự án; vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong việc tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất,… để thực hiện các công trình phúc lợi ở địa phương.

Chỉ đạo củng cố, nâng chất lượng hoạt động của 17 Câu lạc bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 17 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các hoạt động hội và phong trào nông dân với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông nông mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,... vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 900 triệu đồng, 2.797 ngày công lao động, tham gia nâng cấp và làm mới 43.484m lộ giao thông nông thôn, xây mới 07 cầu bê tông, phát hoang bụi rậm 39.192m đường giao thông, nạo vét 94 kênh nội đồng với tổng chiều dài 12.802m, khối lượng đào đắp 169.658m3, phối hợp cất mới và sửa chữa 86 nhà tình thương; phát động 136.500 hộ nông dân đăng ký xây dựng “Gia đình nông dân văn hoá”, có 122.962 hộ được xét, công nhận; hộ đạt chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 6%/năm, kịp thời động viên, khuyến khích và từng bước hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ban Chỉ đạo tham mưu Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nghị quyết về lãnh đạo phát triển ngành nghề nông thôn; tham mưu Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về các lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, phát triển tổ hợp tác trên biển, khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và xây dựng cánh đồng lớn. Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nông dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản; cung cấp thông tin thị trường, tuyên truyền và biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh; tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan học tập, các hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu sản phẩm; xây dựng thương hiệu nông sản; phổ biến pháp luật về khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy-hải sản, bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2015, ngành nông nghiệp đã đề xuất ngân sách nhà nước đầu tư 373,2 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ trực tiếp 89,9 tỷ đồng thực hiện các mô hình sản xuất và các công trình xây dựng nông thôn mới tại 17 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; thành lập mới 117 cơ sở, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, giải quyết việc làm cho 4.466 lao động; tổ chức trên 26 lớp tập huấn, tuyên truyền về Luật Hợp tác xã, lãnh đạo quản lý Hợp tác xã cho 740 học viên góp phần giải quyết một số khó khăn, hạn chế về tổ chức, phương thức hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Kết luận 61 còn một số hạn chế. Việc cụ thể hóa nội dung thực hiện Kết luận 61 ở một số nơi chưa kịp thời, trong thực hiện còn nhiều vấn đề bất cập; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa nắm bắt được những khó khăn, bức xúc trong hội viên, nông dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền có những giải pháp chỉ đạo kịp thời; sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo chưa chặt chẽ, còn nặng nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành; các cấp hội cơ sở ở một số nơi chưa thể hiện rõ vai trò tập hợp, tổ chức nông dân tham gia vào các phong trào phát triển kinh tế-xã hội; nhiều vùng, nông dân lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khó tìm đầu ra cho nông sản hàng hóa; môi trường, thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân với nhiều hình thức sinh hoạt thông qua các cuộc họp lệ, giúp cán bộ hội viên, nông dân nhận thức sâu sắc về Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

2. Các ngành thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kêu gọi và thu hút các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, lấy tổ chức sản xuất phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã làm nền tảng cho việc phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham gia giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân nhằm nâng cao thu nhập cải thiện đời sống ở nông thôn; đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức sản xuất, nhất là phát triển thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nông nghiệp, nông thôn, đa dạng hóa các mô hình, loại hình sản xuất và liên kết trong sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất và khả năng cạnh tranh.

3. Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư tại các đơn vị, địa phương; các thành viên thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm 2016 và kịp thời báo cáo hoạt động về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động./.

Bài, ảnh: Diệu Linh

Tổng số người truy cập