Công tác dân vận góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh

[22/05/2017]

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Tỉnh ủy Trà Vinh có Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/10/2011 “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 04/5/2016 “Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 

Hội Nông dân huyện Cầu Ngang với vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

[31/10/2016]

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 Hội Nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 673 của Hội Nông dân tỉnh về việc Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2010-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, đến nay việc thực hiện công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới của Hội Nông dân huyện Cầu Ngang trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nổi bật.

Công tác dân vận với chương trình xây dựng nông thôn mới

[28/09/2015]

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới

[27/07/2015]

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ Trung ương đến địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Đời sống người dân Giồng Lớn ngày càng khởi sắc

[19/06/2015]

Ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang có diện tích tự nhiên 395ha, 493 hộ dân sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống khó khăn do sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra thường bị “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước thực trạng trên, năm 2014, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã phối hợp với chính quyền ấp Giồng Lớn xây dựng mô hình “Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay, mô hình đã thật sự phát huy hiệu quả. 

Xã Hưng Mỹ: Quyết tâm giữ vững danh hiệu "Xã Nông thôn mới"

[01/06/2015]

Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành trước đây là xã thuần nông, phần lớn hộ dân sinh sống dựa vào nông nghiệp, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế. Đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn,…  Năm 2011, xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đến cuối năm 2014 xã đã được đón nhận danh hiệu “Xã Nông thôn mới”. Gần nửa năm nhìn lại, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã về đích nông thôn mới (NTM), xã vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, củng cố và nâng chất 19/19 tiêu chí xã NTM đạt được.

Xã Lương Hòa A: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

[01/06/2015]

Nhận thức được tầm quan trọng của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đã phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu và tự giác tham gia. Sau hơn 04 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, bộ mặt nông thôn của xã đã có nhiều đổi mới, hạ tầng vùng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đường giao thông nông thôn được quy hoạch, đầu tư xây dựng khang trang, xanh, sạch, đẹp, nhiều mô hình sản xuất hình thành và phát triển hiệu quả, ước đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,75%.

Nhìn từ công tác vệ sinh môi trường ở Thanh Sơn

[21/10/2014]

Năm 2014 là năm các xã xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Trà Cú tập trung nhiều cho tiêu chí số 17 về môi trường (MT). Đây được xem là một trong các tiêu chí (TC) khó thực hiện nhất đối với hầu hết các địa phương. Xã Thanh Sơn đang ra sức tập hợp nhiều nguồn lực để thực hiện TC này.

Huy động sức dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn

[23/09/2014]

Xã Đa Lộc với đặc thù sản xuất nông nghiệp là chính, theo ông Lữ Khắc Hồi - Bí thư Đảng ủy xã Đa Lộc, năm 2007, nông dân đã biết liên kết sản xuất và hình thành tổ hợp tác sản xuất lúa chất lượng cao ở ấp Thanh Trì A với diện tích 09ha. Thế nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao do nông dân chưa nắm bắt, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Kim Hòa xây dựng nông thôn mới: Khi nhân dân đồng lòng chung sức

[04/09/2014]

Sau hơn 03 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn của xã Kim Hòa, huyện Cầu ngang đã có nhiều đổi mới, hạ tầng vùng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, đường giao thông nông thôn được quy hoạch, đầu tư xây dựng, đường giao thông nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp. Cánh đồng mẫu lớn lúa, các mô hình sản xuất hình thành và phát triển đã tạo nên một bức tranh sinh động cho vùng nông thôn của Kim Hòa.


12

Tổng số người truy cập