Hoạt động của Khối Dân vận xã Trường Thọ huyện Cầu Ngang năm 2017

[21/02/2018]

Năm 2017, trên địa bàn xã Trường Thọ mặc dù có nhiều khó khăn từ tình hình thời tiết diễn biến thất thường, lúa hè thu làm giảm năng suất và ngập úng, giá cả một số vật nuôi giảm mạnh, chi phí đầu vào sản xuất lại cao, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra ở một số nơi…. gây lo lắng trong Nhân dân, nhưng nhìn chung có sự tham gia góp sức của công tác vận động quần chúng trong toàn hệ thống chính trị chăm lo đời sống của Nhân dân nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhiều chế độ, chính sách và chương trình an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nhân rộng.

Công tác dân vận xã Huyền Hội huyện Càng Long năm 2017

[21/02/2018]

Năm 2017, do ảnh hưởng giá cả của một số mặt hàng nông sản bán ra, lúa, dừa, heo sụt giảm, giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu… ở mức giá cao có ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; một số ít hộ nghèo không có đất sản xuất phải đi làm ăn xa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn,... nhưng nhìn chung, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân phấn khởi, tin tưởng Đảng, Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Công tác dân vận xã Thông Hòa huyện Cầu Kè năm 2017

[21/02/2018]

Năm 2017, một bộ phận cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hay lo lắng về các loại tệ nạn đánh bạc, đá gà, sử dụng ma túy, tai nạn giao thông, thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tiêu dùng bấp bênh, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, tình hình xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân,... nhưng nhìn chung tình hình Nhân dân trên địa bàn xã Thông Hòa vẫn ổn định do công tác vận động quần chúng của hệ thống chính trị gắn kết chặt chẽ với các hoạt động an sinh xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp với phong trào chủ nhật xanh, cuộc vận động Quỹ An sinh xã hội, tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước mọi luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng, giúp Nhân dân an tâm sản xuất, hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới,... 

Khối Dân vận trên địa bàn phường 5-thành phố Trà Vinh năm 2017

[21/02/2018]

Năm 2017, Nhân dân Phường 5 phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy và mở rộng, các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có đưa ra Nhân dân bàn bạc, công khai theo hướng cụ thể hóa phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Nhân dân thực hiện tốt chủ trương về vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông từng lúc, từng nơi vẫn còn xảy ra, ô nhiễm môi và triều cường dâng cao gây ngập úng vài nơi, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được đảm bảo có ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân; tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường còn xảy ra; thời tiết, giá cả thị trường không ổn định, hàng gian, hàng giả, thực phẩm kém chất lượng,... gây lo lắng trong Nhân dân.

Khối Dân vận phường 2-thành phố Trà Vinh với công tác dân vận năm 2017

[21/02/2018]

Với tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn ổn định, tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, mọi người, mọi nhà có ý thức đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tăng thêm thu nhập; Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy và mở rộng, các công việc có liên quan đến dân đều được đưa ra Nhân dân bàn bạc công khai với phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; các hộ nghèo, hộ cận nghèo vui mừng, phấn khởi được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phường quan tâm giúp đỡ, thăm viếng,… nên đa số Nhân dân đồng thuận với các chủ trương chung của tỉnh và thành phố. Tuy nhiên, tình hình trộm cắp vặt, tình trạng ngập nước trên các tuyến đường khi mưa lớn gây khó khăn cho người tham gia giao thông, gây ô nhiễm môi trường; công trình thi công Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh đang thi công khu vực đường Điện Biên Phủ và Đồng Khởi gây cản trở giao thông nghiêm trọng trong cả năm tại khu vực Bệnh viện đa khoa Trà Vinh gây dư luận không tốt trong Nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Tiểu Cần năm 2017

[29/01/2018]

Năm 2017 Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách để tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị,… Từ đó tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân và toàn xã hội, tạo ra các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh; chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền theo hướng trong sạch vững mạnh,… đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhìn chung, tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên và Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao về nhiều mặt của đời sống xã hội. 

Công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Càng Long năm 2017

[29/01/2018]

Năm 2017, tình hình Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, đời sống Nhân dân được cải thiện, các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh. Nhân dân tin tưởng và đồng thuận với nhiều chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhân dân rất đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các biểu hiện tiêu cực khác đang diễn ra hiện nay. Nhìn chung, Nhân dân tham gia tích cực vào các cuộc sinh hoạt chính trị và học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và cơ sở, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); phấn khởi trước tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, sản xuất, kinh doanh có bước phát triển, mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng duy trì ổn định, sâu bệnh, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả một số mặt hàng nông sản có tăng,… tạo điều kiện cho nông dân nói riêng, người sản xuất kinh doanh nói chung khắc phục được những khó khăn trong sản xuất và cuộc sống.

Công tác dân vận trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2017

[15/01/2018]

Trong năm, có lúc người dân thành phố Trà Vinh chưa an tâm khi mua và sử dụng các loại hàng hóa chưa đạt chất lượng, giá heo hơi, bò, gia cầm liên tục giảm, nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, đời sống của người dân gặp khó khăn; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội từng lúc tăng cao; học sinh bỏ học giữa chừng không giảm; tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn còn xảy ra do ý thức chấp hành của một số hộ dân còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, trộm cắp từng lúc, từng nơi chưa giảm, công trình dự án thoát nước và xử lý nước thải thi công làm sụp lún, nứt nhà một số hộ dân, chủ đầu tư giải quyết chưa thỏa đáng; việc khai thác cát trái phép tại sông Cổ Chiên gây sạt lở đất đối với những hộ gần sông; một số tuyến hẻm chưa được bê tông hóa, một số hộ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt,... Tuy nhiên, trên tổng thể chung, tình hình Nhân dân thành phố vẫn tiếp tục ổn định. Các đoàn thể thành phố, phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu, biện pháp để đoàn viên, hội viên thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu đề ra. Nhân dân toàn thành phố cơ bản thực hiện tốt Cuộc vận động “Hành động cải tạo môi trường; công tác quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang đô thị; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; lập lại trật tự an toàn giao thông”.

Công tác dân vận trên địa bàn huyện Cầu Ngang năm 2017

[10/01/2018]

Năm 2017, tình hình Nhân dân cơ bản ổn định. Các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng ở địa phương; học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 và 5 (khóa XII). Nhiều chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, giúp Nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn vay, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh,… tạo sự đồng thuận, nên Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh. Tuy nhiên, những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh trên người và vật nuôi còn tiềm ẩn rủi ro; việc triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở một số nơi còn chậm; tình hình trật tự, tệ nạn xã hội có lúc có nơi còn diễn ra,… tạo tư tưởng lo lắng trong Nhân dân. 

Công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017

[10/01/2018]

Năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, là năm thứ 2 triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động của các cấp ủy đảng “Về công tác dân vận trong tình hình mới”. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

12345...

Tổng số người truy cập