330/BC-UBND Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 07/12/2018 UBND tỉnh Tải về
122/BC-VP Báo cáo tuần từ ngày 29/11/2018 đến ngày 06/12/2018 10/12/2018 UBND tỉnh Tải về
117/BC-VP Báo cáo tuần từ ngày 23/11/2018 đến ngày 28/11/2018 30/11/2018 UBND tỉnh Tải về
279/BC-CTK Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018 27/11/2018 Cục Thống kê Trà Vinh Tải về
114/BC-VP Báo cáo tuần từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2018 26/11/2018 UBND tỉnh Tải về
106/BC-VP Báo cáo tuần từ ngày 02/11/2018 đến ngày 08/11/2018 13/11/2018 UBND tỉnh Tải về
102/BC-VP Báo cáo tuần từ ngày 17/10/2018 đến ngày 25/10/2018 29/10/2018 UBND tỉnh Tải về
273/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng cuối năm 2018 15/10/2018 UBND tỉnh Tải về
259/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh TV 28/09/2018 UBND tỉnh Tải về
252/BC-UBND Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 24/09/2018 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  >>  >>

Về đầu trang