Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Bài viết khác

123
 

BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Về đầu trang