Tin khác

        (TBTCO) - Bộ KH&ĐT tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, các vấn đề cơ chế để "vẽ ra thật rõ đường đi cải cách", tìm ra các nút thắt cần tháo gỡ, tổng hợp trả lời kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của chủ đầu tư, tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT.

Tin Đảng - Đoàn thể

        Hòa vào không khí chung của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, Công đoàn đã phối hợp cùng với chính quyền tổ chức Hội thi hát karaokê cho toàn thể chị em phụ nữ tại Ban Quản lý Khu kinh tế. Đặc biệt để tạo cho chị em phụ nữ có một ngày vui vẻ và kỷ niệm nhân kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3”.

Phổ biến kiến thức

      Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) vừa ban hành Công văn số 51/BQLKKT - TNMT ngày 22/02/2016 về việc phổ biến các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổng số người truy cập