Trang chủ Góp ý Liên hệ Tìm kiếm Chào mừng đến với Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.  
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm Thông tư 47/2011/TT-BTNMT

                        

          Ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

                                                       Xem chi tiết đây: tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển lao động Việt Nam làm việc tại Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng [04/03/2016]
Tập đoàn Sumitomo thông báo tuyển lao động Việt Nam năm 2016 làm việc tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. [07/12/2015]
Tập đoàn Sumitomo thông báo tuyển lao động Việt Nam năm 2016 [01/12/2015]
Thông báo tuyển lao động Công ty TNHH một thành viên may mặc Leioula Việt Nam [01/12/2015]
Thông báo tuyển lao động Công ty TNHH một thành viên CY Vina. [01/12/2015]
cap nhat bo sung danh sach co so du dk ksk1 [27/02/2015]
Thông báo tuyển lao động Công ty TNHH một thành viên CY Vina [05/07/2012]
Ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT [31/01/2012]
Ngày 03/11/2011 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 31/ 2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 46/2011/NĐ-CP [30/11/2011]
Nghị định 46/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP [11/10/2011]
<<  <  1  2  >>  >>