Trang chủ Góp ý Liên hệ Tìm kiếm Chào mừng đến với Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh.  
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm Thông tư 47/2011/TT-BTNMT

                        

          Ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường  ban hành QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

                                                       Xem chi tiết đây: tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
cap nhat bo sung danh sach co so du dk ksk1
Thông báo tuyển lao động Công ty TNHH một thành viên CY Vina
Ngày 28/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT
Ngày 03/11/2011 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 31/ 2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 46/2011/NĐ-CP
Nghị định 46/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP
Chỉ thị 1617 của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Định An
Chính phủ ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Chia tách Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Lao động và Tài nguyên, Môi Trường
Thông tư 04 ngày 31/3/2011 của Bộ KHĐT quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở
<<  <  1  >>  >>