Skip portletPortlet Menu
Hiệu quả từ Mô hình sản xuất lúa thương phẩm và nhân giống lúa chất lượng cao ấp 5 và ấp 4 (12/03/2019)

 

Để từng bước nâng cao chất lượng lúa gạo và giúp nông dân có bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào sản xuất thâm canh lúa và sử dụng lúa nguyên chủng với sự hổ trợ đầu vào đã đem lại những hiệu quả thiết thực như: Tăng năng suất; tăng chất lượng sản phẩm; tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích; giảm chi phí sản xuất. Trong vụ đông xuân 2018 -2019, Hội nông dân xã An Trường kết hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp xã Huyền Hội xây dựng mô hình sản xuất lúa thương phẩm và nhân giống lúa chất lượng cao như giống lúa 0M 5451;RVT.  Trong Mô hình  hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Skip portletPortlet Menu
Tập huấn mô hình Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp liên xã. (15/03/2019)

 

Ngày 13/3/2019, Phòng Nông nghiệp huyện Càng Long kết hợp UBND xã Mỹ Cẩm tổ chức buổi tập huấn “ Mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp liên xã”.  Đến tham gia buổi tập huấn có gần 150 hộ nông dân trên địa bàn xã.


Skip portletPortlet Menu
Những quy định về họ, hụi, biêu, phường có hiệu lực từ ngày 05/4/2019 (15/03/2019)

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường được Chính phủ thông qua ngày 19/02/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/4/2019. Để giúp người dân có thông tin chính xác, hiểu rõ về Nghị định này, Công an huyện Càng Long giới thiệu một số nội dung về Nghị định như sau:

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập