4344/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 20/11/2018 UBND tỉnh Tải về
45/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/11/2018 đến ngày 24/11/2018 16/11/2018 UBND tỉnh Tải về
28/CĐ-UBND Công điện về việc chủ động ứng phó Bão số 8 18/11/2018 UBND tỉnh Tải về
55/KH-UBND Tổ chức Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019 14/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2283/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 1/2018) 15/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2282/QĐ-UBND Công bố mới thủ tục hành chính trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện, xã 15/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4287/UBND-NN Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4261/UBND-KGVX Phổ biến Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 14/11/2018 UBND tỉnh Tải về
4260/UBND-KGVX Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ 14/11/2018 UBND tỉnh Tải về
2260/QĐ-UBND Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 13/11/2018 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang