02/CT-UBND Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 22/02/2019 UBND tỉnh Tải về
930/UBND-NN Thực hiện Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 20/03/2019 UBND tỉnh Tải về
896/UBND-NN Thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 18/03/2019 UBND tỉnh Tải về
882/UBND-THNV Chấp thuận việc tổ chức diễu hành, cổ động tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 18/03/2019 UBND tỉnh Tải về
422/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 2/2019) 15/03/2019 UBND tỉnh Tải về
814/UBND-THNV Không tổ chức họp thỏa thuận để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh 11/03/2019 UBND tỉnh Tải về
18/TB-UBND Chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Mai (Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) 21/02/2019 UBND tỉnh Tải về
17/TB-UBND Chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Huế (Khóm 6, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) 21/02/2019 UBND tỉnh Tải về
744/UBND-THNV Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy 06/03/2019 UBND tỉnh Tải về
349/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh 05/03/2019 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang