55/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 14/01/2019 UBND tỉnh Tải về
54/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách các chủ tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (đợt 3/2018) 14/01/2019 UBND tỉnh Tải về
49/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 28/12/2018 UBND tỉnh Tải về
45/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 11/01/2019 UBND tỉnh Tải về
44/QĐ-UBND Bãi bỏ một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 11/01/2019 UBND tỉnh Tải về
20/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 07/01/2019 UBND tỉnh Tải về
01/LCT-UBND Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019 05/01/2019 UBND tỉnh Tải về
2594/QĐ-UBND Ủy quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 29/12/2018 UBND tỉnh Tải về
33/UBND-NN Phối hợp quản lý và ngăn chặng khai thác IUU đối với tàu cá tỉnh Kiên Giang hoạt động khai thác hải sản ngoài tỉnh 04/01/2018 UBND tỉnh Tải về
17/UBND-THNV Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 04/01/2018 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang