Quyết định số 266 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai NSNN bổ sung quý 3, 4 năm 2018

Số/Ký hiệu: 266/QĐ-SGDĐT
Trích yếu: Quyết định số 266 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai NSNN bổ sung quý 3, 4 năm 2018
Ngày ban hành: 14/03/2019
Cơ quan ban hành: Sở GDĐT
Loại văn bản: Quyết định
Xem tệp đính kèm tại đây
Các bài viết cùng chuyên mục:
Quyết định số 15 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 ()
Thông báo số 31 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (20/03/2019)
Quyết định số 267 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3,4 năm 2018 (15/03/2019)
Quyết định số 14 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (18/01/2019)
Quyết định số 49 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân năm 2019 (18/01/2019)
Thông báo số 07 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Lịch tiếp công dân năm 2019 (18/01/2019)
Thông báo 229 thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018 (14/12/2018)
Thông báo 229 thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018 (14/12/2018)
Quyết định số 5153 của BGDĐT về việc thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (10/12/2018)
Công văn số 5480 của BGDĐT về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (07/12/2018)
12345