Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD Càng Long

ĐC: Khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long.

ĐT: 074.3882027

Email: pgdcanglong@sgdtravinh.edu.vn 

Địa chỉ Website: pgdhuyencanglong.sgdtravinh.edu.vn


- Ông Đặng Tấn Tùng, Trưởng phòng, DĐ: 0169.6627027

- Ông Trương Thanh Nhàn, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0932.724552

- Ông Ngô Văn Quít, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0984.446842