Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD Huyện Cầu Kè

ĐC: Số 08 Đường 30/4, Khóm 2, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè.

ĐT: 074.3814495

Email: pgdcauke@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website PGD Huyện Cầu Kè: cauke.edu.vn


- Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng, DĐ: 0984.492757

- Ông Thạch Sa Oanh, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0988.450584

- Ông Lương Lương Minh, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0949.098337