Thông tin cơ quan và lãnh đạo Huyện Châu Thành

ĐC: Số 35 khóm 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Trà Vinh.

ĐT: 074.3872043

Email: pgdchauthanh@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website PGD Huyện Châu Thành: pgdchauthanh-travinh.edu.vn


- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng phòng, DĐ: 0168.3015262

- Ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0984.590963

- Ông Thạch Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0947.235767