Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD Huyện Duyên Hải

ĐC: Số 79, Đường Lý Tự Trọng, Khóm 3, Phường 1, TX Duyên Hải.

ĐT: 074.3838800

Email: pgdduyenhai@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website: pgdhuyenduyenhai.sgdtravinh.edu.vn


- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng, DĐ: 0986.554179

- Ông Đoàn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0913.819757