Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD Huyện Tiểu Cần

ĐC: Khóm 2, Thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần.

ĐT: 074.3612008

Email: pgdtieucan@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website: pgdhuyentieucan.sgdtravinh.edu.vn


- Ông Hồ Chí Cường, Trưởng phòng, DĐ: 0908.512173

- Ông Huỳnh Thanh Liêm, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0908.816122