Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD Huyện Trà Cú

ĐC: Số 116, Đường 3/2, Khóm 7, Thị trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú.

ĐT: 0743.874035

Email: pgdtracu@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website PGD Huyện Trà Cú: pgdhuyentracu.sgdtravinh.edu.vn


- Ông Trầm Hữu Minh, Trưởng phòng, DĐ: 0123.4417949

- Ông Thạch Tấn Thành, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0168.6435699

- Bà Trần Tú Oanh, Phó Trưởng phòng, DĐ: 0949.385999

Các bài viết khác:
Làm khuyến học [01/06/2009]
<<  <  1  >>  >>