Thông tin cơ quan và lãnh đạo PGD TP Trà Vinh

ĐC: Số 117 Đường Lê Lợi, phường 1, TP Trà Vinh

ĐT: 074.3862511

Email: pgdtravinh@sgdtravinh.edu.vn

Địa chỉ Website: pgdtptravinh.edu.vn


 - Ông Diệp Quang Nhàn, Trưởng Phòng, DĐ: 0919.967972
 - Ông Diệp Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng, DĐ: 0908.448869
 - Ông Trịnh Thanh Phong, Phó Trưởng Phòng, DĐ: 0918.821431