Hội Khuyến Học Tỉnh Trà Vinh Tập Huấn Công Tác Hội Khuyến Học Cơ Sở Năm 2013

Tham dự lớp tập huấn có trên 240 đại biểu là thành viên cán bộ hội khuyến học các cấp trong toàn tỉnh. Trong thời gian tập huấn các đại biểu được trang bị những kiến thức như : Quyết định 1213/QĐ –UBND  ngày 21/06/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện  đề án xây dựng xã hội học tập giai đoàn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác tổ chức xây dựng Hội khuyến học cở sở, xã phường thị trấn và các cơ quan đơn vị, sơ đồ hoạt động tổ chức Hội khuyến học ở cơ sở, xã, phường, thị trấn, các tiêu chí xét công nhận cán bộ hội viên tiên tiến, xuất sắc, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và các danh hiệu khuyến học từ nay đến năm 2015, xây dựng, phát triển quỹ khuyến học và việc quản lý, sử dụng quỹ ở Hội khuyến học cơ sở, xã, phường, thị trấn…
Thông qua lớp tập huấn này nhằm trang bị cho các cán bộ Hội khuyến học ở cơ sở  những vấn đề cơ bản nhất về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời giúp các cán bộ có những hiểu biết cơ bản về vị trí, vai trò của công tác khuyến học, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến học, cơ cấu tổ chức nhiệm vụ của hội khuyến học và cán bộ khuyến học cơ sở, góp phần nâng cao trình độ năng lực và kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp, là những người đóng vai trò quyết định của hoạt động khuyến học ở các cơ sở, từ đó xác định rõ vai trò quan trọng của các cấp hội khuyến học góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập./


Thực hiện : Ngọc Hồng


Các bài viết khác:
Công ty Cổ phần BIBICA trao tặng sách giáo khoa và xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Phường 9 – Thành phố Trà Vinh [26/08/2015]
Ngày hội khui heo đất khuyến học huyện Cầu Ngang [31/07/2015]
Xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập là nền tảng vững chắc cho việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập từ cơ sở [20/07/2015]
Hội khuyến học tỉnh tổng kết năm 2014 triển khai kế hoạch năm 2015 [15/01/2015]
Hội Khuyến Học Huyện Cầu Ngang Tổng Kết Năm 2014 Và Bàn Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm 2015 [12/01/2015]
Hội khuyến học tỉnh tổng kết năm 2013 triển khai kế hoạch năm 2014 [20/01/2014]
Ngày hội mổ heo đất tiết kiệm khuyến học ở Cầu Ngang [09/08/2013]
<<  <  1  >>  >>