Tin từ các báo

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học và trách nhiệm, chiều 07/12 kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 10 khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Trần Trí Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Tổng số người truy cập