Thông báo Lịch tổ chức sát hạch tháng 03/2019

Đính kèm Quyết định tại đây
Các bài viết khác:
Thông báo tổ chức sát hạch tháng 5 năm 2019 [22/04/2019]
HTX Tân Tiến đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ Bến xe Trà Cú đi BX Bến Cát Bình Dương và ngược lại. MT 6184.1917.A [18/04/2019]
Cty CP Vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐ thành công từ BX Trà Vinh đi BX Bình Dương và ngược lại. MT 6184.1111.A [18/04/2019]
Thông báo Hủy 97 Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng [15/04/2019]
Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô có thời hạn đối với phương tiện mang biển số 84C-033.11thuộc HTX vận tải huyện Trà Cú [09/04/2019]
Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô có thời hạn đối với phương tiện thuộc HTX vận tải Tân Tiến [09/04/2019]
Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô có thời hạn đối với phương tiện thuộc HTX vận tải Trà Vinh [09/04/2019]
Cty Cổ phần vận tải Trà Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ BX Duyên Hải đi BX An Phú và ngược lại. MT 6184.2013.A [05/04/2019]
Công ty Cổ phần vận tải Trà Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ BX Cầu Ngang đi BX Bến Cát và ngược lại. MT 6184.1912.A [03/04/2019]
Thông báo Hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng tháng 3 năm 2019 [02/04/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>