Thông báo số 14/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến

Đính kèm Quyết định tại đây
Các bài viết khác:
Cty Cổ phần vận tải Trà Vinh đăng ký khai thác tuyến CĐ từ BX Cầu Ngang đi BX Bến Cát vfa ngược lại [14/05/2019]
Thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐ từ BX Trà Cú đi BX Miền Tây. MT 5084.1217.B [13/05/2019]
Ý kiến đơn vị vận tải đăng ký khai thác, điều chuyển tuyến cố định từ BX Tân Châu sang BX Tân Hà đi BX Duyên Hải và ngược lại [06/05/2019]
Thông báo Đăng ký khai thác tuyến của CTy CP vận tải Trà Vinh tuyến Trà Vinh đi Bình Dương và ngược lại. MT 6184.1912.A [03/05/2019]
Ý kiến đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến cố định từ BX Cầu Kè đi BX Phú Chánh và ngược lại [26/04/2019]
Thông báo Hủy 85 GPLX không còn giá trị sử dụng [26/04/2019]
HTX Tân Tiến đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐ từ BX Trà Cú đi BX Miền Tây và ngược lại. MT 5084.1217.B [22/04/2019]
Thông báo Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công Trà Vinh đi Bình Dương và ngược lại. MT 6184.1917.A [22/04/2019]
Thông báo tổ chức sát hạch tháng 5 năm 2019 [22/04/2019]
HTX Tân Tiến đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ Bến xe Trà Cú đi BX Bến Cát Bình Dương và ngược lại. MT 6184.1917.A [18/04/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>