Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô có thời hạn đối với phương tiện thuộc HTX vận tải Tân Tiến

Đính kèm Quyết định tại đây