Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô có thời hạn đối với phương tiện mang biển số 84C-033.11thuộc HTX vận tải huyện Trà Cú

Đính kèm Quyết định tại đây