Công ty Cổ phần vận tải Trà Vinh đăng ký khai thác tuyến vận tải HKCĐ từ BX Cầu Ngang đi BX Bến Cát và ngược lại. MT 6184.1912.A

Đính kèm Thông báo tại đây