Báo cáo công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính quyền Quý III năm 2013

Tải tập tin tại đây
Các bài viết khác:
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2019 [05/03/2019]
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 [05/12/2018]
Báo cáo công tác dân vận chính quyền năm 2018 [22/11/2018]
Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XI [01/10/2018]
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính từ 01/01/2018 đến 31/8/2018 [27/09/2018]
Báo cáo về việc kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX [26/09/2018]
<<  <  1  >>  >>