Tổng số người truy cập

Hoạt động Đoàn ĐBQH

Ngày 20/5/2019, sau lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc tại nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này Quốc hội sẽ làm việc trong 20 ngày và dự kiến bế mạc vào ngày 14/6/2019. Kỳ họp diễn ra vào những ngày tháng 5 lịch sử, trong bối cảnh Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, thành công tốt đẹp, cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quyết tâm “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người.

Hoạt động HĐND

Trong tháng 4/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung thực hiện một số hoạt động như: tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX; thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND tỉnh thực hiện 05 chuyên đề giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra.