Tổng số người truy cập

Hoạt động HĐND

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019, Kế hoạch số 316/KH-ĐGS ngày 17/8/2018 của Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 13/3/2018, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để chuẩn bị một số nội dung có liên quan và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát; cuộc họp do ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát chủ trì; dự cuộc họp có bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; thành viên Đoàn giám sát gồm: các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Hoạt động Văn phòng

Ngày 08/3/2019, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Thạch Phước Bình, đại biểu chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng tham dự.