Tổng số người truy cập

Cở chữ: 09:37 AM,21/03/2019
Luật chăn nuôi năm 2018 và những điểm mới

Qua hơn 14 năm thực hiện Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004, ngành chăn nuôi đã thay đổi cơ bản về quy mô, phương thức chăn nuôi, ngày càng trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nông nghiệp. Đồng thời, phát sinh nhiều hệ lụy phức tạp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh pháp luật tương ứng để quản lý hiệu quả hơn. Do đó, ngày 19/11/2018 qua xem xét thảo luận, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chăn nuôi năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. So với Pháp lệnh năm 2004, Luật Chăn nuôi có những điểm mới hết sức đáng chú ý.Chăn nuôi bò và heo tập trung (Nguồn: Huỳnh Kiên và tintucvietnam.vn)


Thứ nhất, về khái niệm. Điều 2 Luật Chăn nuôi 2018 quy định, chăn nuôi là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. Giống vật nuôi theo Luật Chăn nuôi 2018 cũng rộng hơn so với Pháp lệnh, Luật xác định giống vật nuôi là quần thể vật nuôi cùng loài, cùng nguồn gốc, có ngoại hình và cấu trúc di truyền tương tự nhau, được hình thành, củng cố, phát triển do tác động của con người; phải có số lượng bảo đảm để nhân giống và di truyền được những đặc điểm của giống cho thế hệ sau, bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi. Trong đó: Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi. Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi. Động vật khác trong chăn nuôi là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Thứ hai, nghiêm cấm bơm nước vào thịt gà, vịt nhằm gian lận thương mại. Điều 12 Luật Chăn nuôi quy định 14 hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi, thay vì 7 hành vi như trong Pháp lệnh 2014. Trong đó, có các hành vi cấm đáng chú ý là: Cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng; nghiêm cấm bơm nước vào thịt gà, vịt nhằm gian lận thương mại; cấm sử dụng, đưa chất, vật thể, bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi (trong đó có lợn, gà, vịt,…) nhằm mục đích gian lận thương mại; cấm xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Thứ ba, việc đối xử nhân đạo đối với vật nuôi. Điểm mới nổi bật của Luật Chăn nuôi 2018 so với Pháp lệnh năm 2004 là việc quy định riêng 01 Mục tại Chương V về việc phải đối xử nhân đạo với vật nuôi. Bao gồm những yêu cầu sau: (1) Tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi phải có chuồng trại, không gian chăn nuôi phù hợp với vật nuôi; Cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống bảo đảm vệ sinh; Phòng bệnh và trị bệnh theo quy định của pháp luật về thú y; Không đánh đập, hành hạ vật nuôi. (2) Tổ chức, cá nhân vận chuyển vật nuôi phải sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, bảo đảm không gian thoáng mát, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi; Cung cấp đủ thức ăn, nước uống trên đường vận chuyển. (3) Cơ sở giết mổ vật nuôi phải có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh, cung cấp đủ nước uống phù hợp cho vật nuôi trong thời gian chờ giết mổ; có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ, không để vật nuôi chứng kiến đồng loại bị giết mổ; có hồ sơ về xuất xứ của vật nuôi bảo đảm truy xuất được nguồn gốc của vật nuôi đưa vào giết mổ.
Thứ tư, về quản lý nhà nước về chăn nuôi cũng có nhiều nội dung mới so với Pháp lệnh năm 2004. Đó là chuồng chăn nuôi nông hộ phải tách biệt nơi ở của người. Pháp lệnh 2004 không quy định các điều kiện cụ thể về quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, Điều 52 Luật Chăn nuôi 2018 quy định quy mô chăn nuôi gồm có: chăn nuôi trang trại (chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ) và chăn nuôi nông hộ. Ngoài các điều kiện về chăn nuôi trang trại, Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng 3 yêu cầu sau đây: Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; Định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Luật Chăn nuôi 2018 cũng quy định chính sách của Nhà nước về chăn nuôi và tại Điều 4 của Luật có quy định, sẽ sớm di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Đồng thời, Điều 12 cũng quy định không được phép chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư. Mặt khác, tổ chức, cá nhân phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND xã. Theo đó, Khoản 1 Điều 54 quy định tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã. Đặc biệt, tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bên cạnh đó, Luật Chăn nuôi 2018 còn quy định việc chăn nuôi trang trại phải có biện pháp xử lý chất thải, tiếng ồn trong chăn nuôi trang tại và nông hộ; Quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi;… để từng bước kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giải quyết vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.
Thứ năm, về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. Đây là nội dung mới quan trọng so với Pháp lệnh năm 2004 theo quy định tại Điều 11. Trước đây, Pháp lệnh chỉ đề cập đến vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tư liệu nguồn gen vật nuôi, là một nội dung nhỏ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi nay nội dung này được đề cập một cách cụ thể hơn về nội dung cơ sở dữ liệu. Nội dung cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi bao gồm: Cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về giống vật nuôi, nguồn gen giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi; Cơ sở dữ liệu về vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; Cơ sở dữ liệu khác về chăn nuôi.
Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật Chăn nuôi năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và với những điểm mới như trên tin tưởng rằng Luật sẽ sớm đi vào cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp nước nhà nói chung và ngành chăn nuôi của cả nước nói riêng.

 

                                                                     Kiến Quốc - Đoàn ĐBQH Trà Vinh

Tin liên quan

12345...