Tổng số người truy cập

Cở chữ: 07:00 AM,22/03/2019
Đoàn giám sát HĐND tỉnh (Đoàn giám sát số 1) tổ chức cuộc họp để chuẩn bị một số nội dung có liên quan và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019, Kế hoạch số 316/KH-ĐGS ngày 17/8/2018 của Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; sáng ngày 13/3/2018, Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để chuẩn bị một số nội dung có liên quan và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát; cuộc họp do ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát chủ trì; dự cuộc họp có bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; thành viên Đoàn giám sát gồm: các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.Quang cảnh cuộc họp


Tại cuộc họp, Văn phòng HĐND tỉnh đã thông qua tóm tắt báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cầu Ngang và UBND thành phố Trà Vinh về kết quả thực hiện công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn; Trưởng đoàn giám sát phân công nhiệm vụ cho thành viên Đoàn giám sát, phân công Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại một số địa phương và các điểm di tích, du lịch, sau đó báo cáo kết quả khảo sát với Đoàn giám sát số 1 của HĐND tỉnh; các đại biểu dự họp đã thảo luận, trao đổi xung quanh nội dung của các báo cáo và thống nhất với phân công nhiệm vụ của Trưởng đoàn giám sát.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị các thành viên Đoàn giám sát cần nghiên cứu kỹ báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND huyện Cầu Ngang và UBND thành phố Trà Vinh, các tài liệu có liên quan và tham gia đầy đủ cuộc giám sát; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thực hiện việc khảo sát phải đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng thực tế tình hình công tác quản lý di tích, du lịch, hướng xây dựng phát triển du lịch tại các địa phương; Văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp bố trí thời gian giám sát đảm bảo theo tiến độ của Kế hoạch số 316/KH-ĐGS đã đề ra.


          Hồng Lý

Tin liên quan

12345...