Tổng số người truy cập

Cở chữ: 01:18 PM,22/01/2019
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thỏa thuận với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Ngày 21/01/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thỏa thuận với UBND tỉnh để xem xét, giải quyết nội dung phát sinh giữa 02 kỳ họp. Cuộc họp do ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có bà Đặng Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó Trưởng ban Pháp chế - HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.Ảnh: Quang cảnh cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh


Tại cuộc họp, sau khi lãnh đạo Sở Tài chính trình bày nội dung văn bản của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 để thanh toán cho các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán (đợt 1); lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày nội dung văn bản của UBND tỉnh về đăng ký nội dung họp thỏa thuận định kỳ xử lý công việc (cắt giảm và điều chuyển biên chế). Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra nội dung các văn bản của UBND tỉnh. Các thành viên Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung văn bản của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 (đợt 1) để thanh toán cho các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019 như: dự án Đường khu du lịch Ao Bà Om giai đoạn II, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Xây dựng hệ thống thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cánh đồng năng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang,...; cắt 09 chỉ tiêu số lượng người làm việc của Ban Quản lý Cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đưa vào biên chế dự phòng của tỉnh năm 2019, do đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; bổ sung 06 chỉ tiêu số lượng người làm việc cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử từ biên chế dự phòng của tỉnh năm 2019.


Anh Thư

Tin liên quan

12345...