Tổng số người truy cập

Cở chữ: 11:00 AM,07/03/2019
Phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 28/02/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2019 để sơ kết tình hình công tác tháng 02, triển khai thực hiện chương trình công tác tháng 3/2019. Phiên họp do ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Đặng Thị Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, tham dự phiên họp gồm các thành viên Thường trực, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Ban lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng HĐND tỉnh.Quang cảnh cuộc họp sơ kết tháng 02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh


Trong tháng 02/2019 Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Thường trực HĐND các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, thành phố Trà Vinh và Thường trực HĐND các xã Ninh Thới (Cầu Kè), Tân Hòa (Tiểu Cần), Long Đức (thành phố Trà Vinh), Long Hòa (Châu Thành), Vinh Kim (Cầu Ngang), Thanh Sơn (Trà Cú) để nghe báo cáo một số tình hình hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp các hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh ban hành các quyết định thành lập Đoàn giám sát, khảo sát và kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát chuyên đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Ban hành các Công văn: gửi các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về việc đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020; gửi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh về việc bố trí tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh; xem xét cho ý kiến đối với 03 văn bản UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xử lý của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2019,...
Tháng 3/2019, Thường trực HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số công việc như: chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh triển khai, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát chuẩn bị giám sát công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tập hợp đề nghị, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về chuyên đề giám sát để Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 tại kỳ họp giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX, đồng thời đôn đốc các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện kiến nghị trong kết luận sau giám sát đối với các đơn vị giám sát và các ngành chức năng có liên quan; ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố quý I/2019; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Kiên Giang; duy trì họp báo tuần, họp thường kỳ tháng giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; kiện toàn cơ cấu tổ chức các Tổ đại biểu HĐND tỉnh,...


                        N. T Đào

Tin liên quan

12345...