Tổng số người truy cập

Hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Cầu Kè

[07/01/2019]

Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè đã tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[15/10/2018]

Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nghe thuyết trình các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. Chủ tọa kỳ họp gồm ông Dương Hoàng Sum, bà Trần Thị Kim Chung, ông Nguyễn Phú Cường; tham dự kỳ họp có ông Trần Bình Trọng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Sóc Kha, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và 34/34 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang.

Hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh

[10/01/2018]

Năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND thành phố để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua 21 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Duyên Hải

[29/12/2017]

Năm 2017, Thường trực HĐND huyện Duyên Hải đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện.

Hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Càng Long

[30/11/2017]

Năm 2017, Thường trực HĐND huyện Càng Long đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND huyện để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện tốt vai trò điều hành kỳ họp để  đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua 50 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2017 của Thường trực HĐND huyện Châu Thành khóa XI

[29/09/2017]

Quý III/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành triệu tập kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để sơ kết việc thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua 19 Nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

[27/07/2017]

Trong 02 ngày 20, 21/7/2017, Thường trực HĐND thành phố Trà Vinh tổ chức kỳ họp thứ 3 - khóa XI để xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình và nghị quyết của Thường trực, các Ban HĐND thành phố, UBND thành phố và các ngành hữu quan.

Hoạt động của HĐND thành phố Trà Vinh 6 tháng đầu năm 2017

[07/07/2017]

Sáu tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã chủ trì, phối hợp với UBND, UBMTTQ, các Ban HĐND thành phố tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 - HĐND thành phố khóa XI; phân công các Ban HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; đề xuất nội dung, chương trình giám sát chuyên đề năm 2018 và nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp.

  

Hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND huyện Duyên Hải khóa IX

[30/06/2017]

Trong sáu tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức họp giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (bất thường) - HĐND huyện Khóa IX và thông qua 07 Nghị quyết.

  

12345...